2012 års utställning!

Till 2012 års utställning fick vi byta lokal för rådande patsbrist, denna gången hamnade vi i den lilla byn Smedstorp! Denna lokal kommer även att användas för nästkommande års utställning!

 

För årets evenemang var både landskapen och själva modellbyggandet en enda lång röd tråd som följde genom hela utställningen! Man fick se hur höst bruket fortskred, hur avverkningen av skogen framlöpte, diverse fastkörningar samt en liten mini utställning  i själva utställningen, med mycket mera!

 

 

 

 

 

Tillbaka till evenemangen? Tryck här